Home » , » [MF] Ỷ thiên đồ long ký [2009][Vietsub]

[MF] Ỷ thiên đồ long ký [2009][Vietsub]Nguyên tác : Kim Dung
Khởi quay : tháng 10 -08 đến tháng 3-09
Thời lượng : 40 tập
Dự kiến ra mắt khán giả : tháng 3,4 - 2010
Chế tác : Trương Kỷ Trung
Đạo diễn : Vu Mẫn
Chỉ đạo võ thuật : Triệu Tiễn
Biên kịch : Lưu Nghị

Diễn viên:
Đặng Siêu - Vô Kỵ
An Dĩ Hiên - Triệu Mẫn
Lưu Cạnh - Chỉ Nhược
Hà Trác Ngôn - Tiểu Chiêu
Lý Thuấn - Đinh Mẫn Quân
Trương Mông - Thù Nhi ( Ân Ly)
Vương Viện Khả - Ân Tố Tố
Lộ Thần - Dương Bất Hối
Ngô Hiểu Đông - Dương Tiêu
Trương Trí Nghiêu - Trương Thúy Sơn
Vương Thanh Hoa - Diệt Tuyệt sư thái
Vương Cửu Thắng - Ân Lê Đình
Lý Thái - Tống Thanh Thư
Mã Linh - Kim Hoa Bà Bà
Lý Minh - Vi Nhất Tiếu
Hà Giai Di - Kỷ Hiểu Phù
Lưu Thi Thi - Hoàng Sam nữ tử
Tang Kim Sinh - Tạ Tốn
Hạ Vũ - Chu Cửu Chân
Trâu Tông Thắng - Vệ Bích
Trần Kế Minh - Tống Viễn Kiều
Vu Thừa Huệ - Trương Tam Phong
Trương Kỷ Trung - Nhữ Dương Vương
Đàm Phi Linh - Thành Côn

ScreenshotsMã:
Tập 1
http://www.mediafire.com/?22ln5tvmkdw
http://www.mediafire.com/?yndny2dj20g
http://www.mediafire.com/?nkntuh5oygq
http://www.mediafire.com/?djzuzdkzzdj
http://www.mediafire.com/?mgmq4oyymin

Tập 2
http://www.mediafire.com/?1bvztdmtvxz
http://www.mediafire.com/?m3lzn3jztmm
http://www.mediafire.com/?yodemo12nmt
http://www.mediafire.com/?gzy0mntm4wj
http://www.mediafire.com/?nza5jqmdthy

Tập 3
http://www.mediafire.com/?yxm2mtzniyj
http://www.mediafire.com/?zrmi0nyhmne
http://www.mediafire.com/?mm4zitriiun

Tập 4
http://www.mediafire.com/?zqembunmen1
http://www.mediafire.com/?mmj4iqrgy5m
http://www.mediafire.com/?tmhzhnvmimt

Tập 5
http://www.mediafire.com/?jhwozyutzyb
http://www.mediafire.com/?1yzznoakznj
http://www.mediafire.com/?n5tydxhnymw

Tập 6
http://www.mediafire.com/?gnz4ityw0ig
http://www.mediafire.com/?jznimdlbyzx
http://www.mediafire.com/?tvizznvg5mq

Tập 7
http://www.mediafire.com/?nojyeej2mxe
http://www.mediafire.com/?egdh0zldyyb
http://www.mediafire.com/?22mjhm21c0y

Tập 8
http://www.mediafire.com/?23oeydzlyn3
http://www.mediafire.com/?jmjaiwlzimu
http://www.mediafire.com/?zjjijwuyytt

Tập 9
http://www.mediafire.com/?mnijmhqzz3m
http://www.mediafire.com/?0mwqvzt3gji
http://www.mediafire.com/?33ocqgwqtmz

Tập 10
http://www.mediafire.com/?gzannwkkncw
http://www.mediafire.com/?mynmtzj33m
hhttp://www.mediafire.com/?njoiygfin5x

Tập 11
http://www.mediafire.com/?zyyrxztgmig
http://www.mediafire.com/?znh1lm1zrbn
http://www.mediafire.com/?2wztmdmxzy2

Tập 12
http://www.mediafire.com/?vcyyqyihned
http://www.mediafire.com/?xvttmorky5m
http://www.mediafire.com/?dmtzx3mg0m2

Tập 13
http://www.mediafire.com/?n23agn33zz0
http://www.mediafire.com/?1tj3twjneen
http://www.mediafire.com/?ddkowzyangm

Tập 14
http://www.mediafire.com/?ymr22cz3uio
http://www.mediafire.com/?cm2nh04niy4
http://www.mediafire.com/?y2niemz3yw5

Tập 15
http://www.mediafire.com/?y2lnyjymmul
http://www.mediafire.com/?jjanzj2nq5l
http://www.mediafire.com/?2mryuqd2mqq

Tập 16
http://www.mediafire.com/?niymmnyygem
http://www.mediafire.com/?j4imwknqcvw
http://www.mediafire.com/?wymdmcjayo5

Tập 17
http://www.mediafire.com/?zltzv24x2zy
http://www.mediafire.com/?zdnkmuugdey
http://www.mediafire.com/?zjjtmmtihwy

Tập 18
http://www.mediafire.com/?nufykzmmnlz
http://www.mediafire.com/?wqi5vm5zzzm
http://www.mediafire.com/?mjz0wu3yy2o

Tập 19
http://www.mediafire.com/?z2vowyinytn
http://www.mediafire.com/?qw3nnghlxjn
http://www.mediafire.com/?md3jnyy3yij

Tập 20
http://www.mediafire.com/?on1jmjivmxn
http://www.mediafire.com/?q4mmymymfmw
http://www.mediafire.com/?g02uyz1aqw3

Tập 21
http://www.mediafire.com/?teyzj0vkmmk
http://www.mediafire.com/?gidey1znzny
http://www.mediafire.com/?jjigo3yhinh

Tập 22
http://www.mediafire.com/?3nmjg3yztqk
http://www.mediafire.com/?yw0fdmyndiz
http://www.mediafire.com/?yyzzqzmninw

Tập 23
http://www.mediafire.com/?lidjnzy2gzi
http://www.mediafire.com/?c2xzyomo0wo
http://www.mediafire.com/?gnmqnljmmzm

Tập 24
http://www.mediafire.com/?tkxzjtfwzwr
http://www.mediafire.com/?zq2jnhmm5wm
http://www.mediafire.com/?ymozmtv2inn

Tập 25
http://www.mediafire.com/?xymzozju4xd
http://www.mediafire.com/?1wzy41xjnnz
http://www.mediafire.com/?vmmayzjz5mn

Tập 26
http://www.mediafire.com/?3jeqmny0rm2
http://www.mediafire.com/?mhnn5zzgwjm
http://www.mediafire.com/?ziytmtq0jdn

Tập 27
http://www.mediafire.com/?0xz2ujiy4my
http://www.mediafire.com/?xyywmmbmmio
http://www.mediafire.com/?3qnj4zmvtmk

Tập 28
http://www.mediafire.com/?wngjmk2oonm
http://www.mediafire.com/?4mtgzont1zj
http://www.mediafire.com/?ooy5mw2dn2j
Mã:
1. http://www.megaupload.com/?d=QVOC8SJM
2. http://www.megaupload.com/?d=23DFD935
3. http://www.megaupload.com/?d=7AOR5EPX
4. http://www.megaupload.com/?d=1DRRGZE0
5. http://www.megaupload.com/?d=NVA6Z1F7
6. http://www.megaupload.com/?d=VT4T0J9R
7. http://www.megaupload.com/?d=AEL5RTC5
8. http://www.megaupload.com/?d=ED6F14QQ
9. http://www.megaupload.com/?d=M41TAYT5
10.http://www.megaupload.com/?d=BZ5NBM1V
11.http://www.megaupload.com/?d=UJ4F0N5J
12.http://www.megaupload.com/?d=ZI4YO47J
13.http://www.megaupload.com/?d=UMNJBK0H
14.http://www.megaupload.com/?d=PWR9B4D1
15.http://www.megaupload.com/?d=XVQUOE50
16.http://www.megaupload.com/?d=R9T76PYN
17.http://www.megaupload.com/?d=GFEVGUYB
18.http://www.megaupload.com/?d=BH8FMPUA
19.http://www.megaupload.com/?d=LCWZ8YPM
20.http://www.megaupload.com/?d=HVUBGDM0
21.http://www.megaupload.com/?d=EYI4DT1F
22.http://www.megaupload.com/?d=2775SMTW
23.http://www.megaupload.com/?d=ARLNJQGW
24.http://www.megaupload.com/?d=SVY3UWF8
25.http://www.megaupload.com/?d=7AZ3WXZA
26.http://www.megaupload.com/?d=2W63358D
27.http://www.megaupload.com/?d=QCHQTUC8
28.http://www.megaupload.com/?d=OSH8M5RL

Updating...
Mã:
Tập 01 : http://www.megaupload.com/?d=5Y2KXQ9E
Tập 02 : http://www.megaupload.com/?d=W41OADRQ
Tập 03 : http://www.megaupload.com/?d=27MTLXNT
Tập 04 : http://www.megaupload.com/?d=9NF4L23N
Tập 05 : http://www.megaupload.com/?d=7JTGICA0
Tập 06 : http://www.megaupload.com/?d=6IY2A8OK
Tập 07 : http://www.megaupload.com/?d=Z3T23D6N
Tập 08 : http://www.megaupload.com/?d=Y3KZHHID
Tập 09 : http://www.megaupload.com/?d=GKBDD8RN
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=M0CV42RO
Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=F0RODFM8
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=3QQLZWN0
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=0DLS3IED
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=BPMM6F66
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=G53D3FZN
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=OR3FKYNU
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=J4LKLPD9
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=F63AGD6R
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=4P2Y8IZB
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=1HHZL4OJ
Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=HBRGXTH6
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=QJ1PEKM9
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=8P6XDOTH
Tập 24 : http://www.megaupload.com/?d=P1VBV12T
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=6W3NE8WV
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=A3IVUAVN
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=07O33BR6
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=5Q98Y6ES
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=6GRWCCT4
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=7YNGZ7SW
Tập 31 : http://www.megaupload.com/?d=X02DCE7M
Tập 32 : http://www.megaupload.com/?d=H08WCQE7
Tập 33 : http://www.megaupload.com/?d=YJ7U2TF6
Tập 34 : http://www.megaupload.com/?d=WKCFKJQI
Tập 35 : http://www.megaupload.com/?d=YGHGRZ8S
Tập 36 : http://www.megaupload.com/?d=ITMDMTBP
Tập 37 : http://www.megaupload.com/?d=T2QQXB29
Tập 38 : http://www.megaupload.com/?d=HVV4GMWE
Tập 39 : http://www.megaupload.com/?d=AAGT0E1A
Tập 40 : http://www.megaupload.com/?d=XK481G50
Mã:
http://rapidshare.com/files/304685332/YThienDoLongKy-2009-1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304688682/YThienDoLongKy-2009-1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304685053/YThienDoLongKy-2009-2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304687502/YThienDoLongKy-2009-2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304688657/YThienDoLongKy-2009-3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304685571/YThienDoLongKy-2009-3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304690499/YThienDoLongKy-2009-4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304689061/YThienDoLongKy-2009-4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304692791/YThienDoLongKy-2009-5.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304690597/YThienDoLongKy-2009-5.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304685513/YThienDoLongKy-2009-6.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304687298/YThienDoLongKy-2009-6.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304687360/YThienDoLongKy-2009-7.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304688882/YThienDoLongKy-2009-7.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304688732/YThienDoLongKy-2009-8.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304687501/YThienDoLongKy-2009-8.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/306242619/YThienDoLongKy-2009-9.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306239026/YThienDoLongKy-2009-9.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/306239008/YThienDoLongKy-2009-10.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306238789/YThienDoLongKy-2009-10.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306242612/YThienDoLongKy-2009-11.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306240447/YThienDoLongKy-2009-11.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306238896/YThienDoLongKy-2009-12.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306240603/YThienDoLongKy-2009-12.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306243782/YThienDoLongKy-2009-13.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306238953/YThienDoLongKy-2009-13.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306242355/YThienDoLongKy-2009-14.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306241877/YThienDoLongKy-2009-14.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306955647/YThienDoLongKy-2009-15.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306953269/YThienDoLongKy-2009-15.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306953203/YThienDoLongKy-2009-16.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306953010/YThienDoLongKy-2009-16.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306952998/YThienDoLongKy-2009-17.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306955873/YThienDoLongKy-2009-17.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306952865/YThienDoLongKy-2009-18.part1.rar
http://rapidshare.com/files/306953327/YThienDoLongKy-2009-18.part2.rar
http://rapidshare.com/files/306949412/YThienDoLongKy-2009-18.part3.rar 
http://rapidshare.com/files/307740621/YThienDoLongKy-2009-19.part1.rar
http://rapidshare.com/files/307740567/YThienDoLongKy-2009-19.part2.rar
http://rapidshare.com/files/307738687/YThienDoLongKy-2009-20.part1.rar
http://rapidshare.com/files/307738797/YThienDoLongKy-2009-20.part2.rar
http://rapidshare.com/files/307738830/YThienDoLongKy-2009-21.part1.rar
http://rapidshare.com/files/307740818/YThienDoLongKy-2009-21.part2.rar
http://rapidshare.com/files/307740608/YThienDoLongKy-2009-22.part1.rar
http://rapidshare.com/files/307740558/YThienDoLongKy-2009-22.part2.rar
http://rapidshare.com/files/308842515/YThienDoLongKy-2009-23.part1.rar
http://rapidshare.com/files/308843093/YThienDoLongKy-2009-23.part2.rar
http://rapidshare.com/files/308842898/YThienDoLongKy-2009-24.part1.rar
http://rapidshare.com/files/308842468/YThienDoLongKy-2009-24.part2.rar
http://rapidshare.com/files/308842429/YThienDoLongKy-2009-25.part1.rar
http://rapidshare.com/files/308842384/YThienDoLongKy-2009-25.part2.rar
http://rapidshare.com/files/310199441/YThienDoLongKy-2009-26.part1.rar
http://rapidshare.com/files/310199656/YThienDoLongKy-2009-26.part2.rar
http://rapidshare.com/files/310199527/YThienDoLongKy-2009-27.part1.rar
http://rapidshare.com/files/310199048/YThienDoLongKy-2009-27.part2.rar
http://rapidshare.com/files/310199135/YThienDoLongKy-2009-28.part1.rar
http://rapidshare.com/files/310199520/YThienDoLongKy-2009-28.part2.rar

Updating...


Sub Viêt
Mã:
Tap1~28: http://www.mediafire.com/?mdmz2mdey02
Tap1~28: http://www.megaupload.com/?d=O8QXS4AM
Share this article :

Đăng nhận xét

Thanks! Bạn đã ghé thăm coi-phim-online.blogspot.com Nếu có thắc mắc cần giải đáp hãy comment tại đây. Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc Ẩn danh để comment (có thể bỏ qua URL). Bạn nên chọn Tên/URL để ghi rõ tên cho tiện trả lời comment.

*Nếu phát hiện link hỏng làm ơn để lại comment để chúng tôi kịp thời sửa chữa.
*Những commnet có nội dung thiếu văn hóa sẽ bị xóa.
*Một số server chỉ xem được với ai dùng gói Mega VNN.
*Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Thân phimonline